Produkty a řešení Služby Služby přes internet Brožury Reference O nás Kontakty Rádce Zprávy KAESER Kariéra
 
 
  

Vysvětlení ochrany dat

 

Těší nás Vaše návštěva našich internetových stránek. Ochrana Vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů, stejně jako zabezpečení všech obchodních dat je pro nás důležitý úkol, který bereme v úvahu při našich obchodních jednáních. S osobními údaji, které budou zjištěny při Vaší návštěvě našich webových stránek, budeme zacházet jako s důvěrnými a samozřejmě podle zákonných ustanovení.

Evidence a zpracování údajů
Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládá náš webový server standardně IP adresu Vašeho internetového servisního providera. Právě tak shromažďujeme webové stránky, ze kterých jste nás navštívili, datum a čas trvání návštěvy, stejně jako typ internetového prohlížeče a Vámi používaný operační systém. Tato data využijeme ke statistickým účelům, k diagnostice problému serveru a ke zlepšení našich internetových služeb.
Tato webová stránka používá softwarový nástroj Google Analytics, což je služba webové analýzy provozovaná firmou Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, a které umožňují analyzovat návštěvnost této webové stránky. Informace vygenerované souborem Cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP-adresy, která je však před uložením učiněna anonymní metodou_ anonymizeIp(), takže vás již nedokáže přiřadit k určitému připojení, jsou předávány a ukládány na serveru Google v USA. Google tyto informace využije k vyhodnocení vaší návštěvnosti této webové stránky, aby mohl pro provozovatele této webové stránky vyhodnotit a poskytnout informace o jejím využívání a předkládat návrhy na další využití webu a webových služeb. V určitých případech může Google předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tato data zpracovávají pro firmu Google. Google však v žádném případě nepropojí vaši IP adresu s jinými údaji Google. Nastavení Cookies můžete zrušit příslušným nastavením parametrů vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nebudete moci v určitých případech plně využívat všech možností webové stránky. Využíváním této webové stránky dáváte souhlas, aby firma Google využívala takto získaných dat výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Váš souhlas se shromažďováním těchto údajů softwarem „Google-Analytics“ můžete však v budoucnu zrušit tím způsobem, že na svém počítači deaktivujete program “Add-on“ (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ve vašem internetovém prohlížeči.

Sledování dat prostřednictvím programu Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Tam je nastavena funkce opt-out cookie, zabraňující shromažďování informací při návštěvě této stránky:
Deaktivovat Google Analytics

Použití a předávání osobních údajů
Pro některé služby a informace na našich webových stránkách (např. objednávky prospektů, online reklama, pozvánky na semináře) od Vás musíme získat osobní údaje jako např. Vaše jméno, adresu nebo e-mailovou adresu. Tyto údaje použijeme jen tehdy, když nám je dobrovolně dáte k dispozici. Kaeser Kompressoren SE využije tato data pro zpracování Vašich poptávek a přání. Pokud to zákonná ustanovení dovolují, budou data obsahující osobní údaje v malém rozsahu zpracována a využita k účelu péče o zákazníky a marketingu. Protože Kaeser Kompressoren SE je celosvětově činný podnik, může dojít, pro lepší zpracování Vašich požadavků, k předání Vašich osobních údajů na místní sesterskou společnost resp. obchodní partnery, jejichž sídlo může ležet mimo prostor Evropského společenství. Tím nedojde k předání Vašich osobních údajů na někoho třetího, ledaže jsme k tomu povinni zákonnými ustanoveními nebo právními nařízeními. 

Zabezpečení
Užíváme technická a organizační bezpečnostní opatření, aby Vaše data námi zpracovávaná byla chráněna proti manipulaci, ztrátě, porušení nebo přístupu neoprávněných osob.

Odkaz na externí webové schránky
V rámci našich webových schránek bude odkazováno také na webové stránky třetích osob. Nezapomeňte prosím, že nemáme žádný vliv na obsah a ochranu údajů externích webových schránek a jejich vlastníka.

Informační a zvláštní práva
S ohledem na šetření a použití osobních údajů nám, prosím, dejte Váš souhlas, který bude odpovídajícím způsobem zaprotokolován.
Na požádání Vám rádi sdělíme, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uložené. Nesprávné údaje můžete nechat kdykoliv opravit. Kromě toho máte právo, kdykoliv odvolat Váš souhlas k využívání Vašich údajů.

 
KAESER home Sitemap
Více informací
Žádost o brožuru
Sada nástrojů

ico_contactNapište nám

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Vysvětlení ochrany dat, KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., info.czech@kaeser.com