Produkty a řešení Služby Služby přes internet Brožury Reference O nás Kontakty Rádce Zprávy KAESER Kariéra
 
 
  

Ochrana dat

 

Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních dat, navíc i zabezpečení všech obchodních dat považujeme za svůj důležitý úkol. S osobními daty, získanými během vaší návštěvy našich internetových stránek, zacházíme důvěrně a samozřejmě v souladu se zákonnými ustanoveními.

Získávání a zpracování dat

Při vaší návštěvě našich internetových stránek náš webový server standardně ukládá IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb. Registrujeme také internetovou stránku, ze které jste nás navštívili, datum i dobu trvání návštěvy, stejně jako typ internetového prohlížeče a vámi použitý operační systém. Tato data registrujeme pro statistické účely, pro diagnostikování problémů serveru a pro zlepšování našich internetových služeb.

Tato webová stránka využívá Google Analytics

Google Analytics – Webová analytická služba Google Inc. („Google“) – používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které přes vás umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace o vašem používání těchto webových stránek, získané prostřednictvím cookies (včetně vaší IP-adresy, která však je před uložením anonymizována metodou „anonymizeIp“, takže ji už nelze přiřadit připojení) se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Google tyto informace zpracuje pro vyhodnocení vašeho používání webových stránek, pro sestavení zprávy o webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a poskytnutí dalších služeb spojených s použitím webových stránek a internetu. Google tyto informace též poskytne třetí straně, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strana tato data zpracovává z pověření společnosti Google. Google v žádném případě nedá vaši IP adresu do souvislosti s jinými daty společnosti Google.

Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením vašeho webového prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě vám eventuálně nemusejí být v plném rozsahu přístupné některé funkce daných webových stránek.

Použitím těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním dat získaných vašim prostřednictvím společností Google dříve uvedeným způsobem a pro dříve uvedený účel.
Získávání dat službou Google Analytics můžete s budoucí účinností zamezit tím, když do svého webového prohlížeče nainstalujete deaktivační add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Získávání dat službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Bude nastavena funkce opt-out-cookie, která zamezí budoucímu získávání vašich dat při návštěvě těchto webových stránek:

Deaktivovat Google Analytics

Používání a předávání osobních dat

Pro některé servisy a informace na naší webové stránce (např. online žádosti o místa, přihlášení k odběru listů s novinkami nebo k seminářům, využívání kontaktních formulářů) musíme od Vás získat osobní data jako např. Vaše jméno, Vaši adresu a Vaši e-mailovou adresu. Tato data uplatníme pouze tehdy, když je to nutné ke zpracování Vašeho požadavku. Vaše požadavky a v nich obsažená data a informace se interně předávají příslušníkům firem nebo od nás pověřených podniků (např. obchodní partner), kteří nás podpodují při zpracování Vašich žádostí. Předání Vašich osobních dat na jiné třetí strany se nerealizuje. Prodej nebo pronájem dat je vyloučen.

Osobní data ukládáme v malém rozsahu k účelům péče o zákazníka a marketingu, pokud to pravidla dovolují. Proti používání a ukládání Vašich dat můžete kdykoliv podat námitku na info.czech@kaeser.com.

Vzhledem k tomu, že je Kaeser Kompressoren SE společnost s celosvětovou působností, může být pro lepší zpracování vašeho požadavku nutné předat vaše osobní data lokálním dceřiným společnostem, resp. obchodním partnerům, jejichž sídlo může také ležet mimo evropský hospodářský prostor. K předání vašich osobních dat jiným třetím stranám nedojde, pokud k tomu nejsme povinni na základě zákonných ustanovení nebo směrnic.

Bezpečnost

Pro zamezení manipulaci, ztrátě, poškození a přístupu k vašim osobním datům, která spravujeme, používáme technická a organizační bezpečnostní opatření

Odkazy na externí webové stránky

V rámci našich webových stránek odkazujeme také na webové stránky třetích stran. Uvědomte si prosím, že na obsah a ochranu dat externích webových stránek a jejich vlastníků nemáme žádný vliv.

Práva na informace a další práva

S ohledem na získávání a používání osobních dat nám udělujete souhlas, který se odpovídajícím způsobem protokoluje..

Na požádání vám rádi sdělíme, zda a která vaše osobní data jsou u nás uložena. Nesprávné údaje můžete kdykoli opravit. Kromě toho máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím používáním vašich dat.

Správce:

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 272 706 821

Osoba odpovědná za nakládání s osobními údaji:

Ing. Miroslav Beneš
E-Mail: mirek.benes@kaeser.com


Příslušný Úřad pro ochranu osobních dat::

Úřad pro ochranu osobních dat
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 
KAESER home Sitemap
Více informací
Informační materiál
Sada nástrojů

ico_contactNapište nám

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Vysvětlení ochrany dat, KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., info.czech@kaeser.com