Produkty a řešení Služby Služby přes internet Brožury Reference O nás Kontakty Rádce Zprávy KAESER Kariéra
 
  Kompresory
  Rotační šroubové kompresory
  Suchoběžné šroubové kompresory
  Pístové kompresory
  Úprava stlačeného vzduchu
  Ovládání
  Šroubová zařízení pro výrobu vakua
  Dmychadla
  Mobilní kompresory
  Originální součástky KAESER
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Užívané kompresory
  Industry 4.0
 
  

Stále více uživatelů stlačeného vzduchu volí kompresory KAESER

 

Průmysl, řemeslné dílny a malé podniky

V průmyslu dnes převážnou většinu potřeby tlakového vzduchu pokrývají  šroubové kompresory. To platí v rostoucí míře i pro řemeslné dílny a malé podniky. Šroubové kompresory KAESER se SIGMA PROFILem tento vývoj zřeteně odrážejí. Po celém světě se již používá více než 200.000 těchto hospodárných a spolehlivých strojů.

screw compressors

rotary screw vacuum packages

Odsávání prachu, vakuová balení, filtrace

Oblasti použití šroubových zařízení pro výrobu vakua jsou např. odsávání prachu, balení, kontrolní postupy, sušení, odplynování, filtrace, plnění lahví a tub. Ve šroubových zařízeních KAESER pro výrobu vakua se používá za tímto účelem speciálně vyvinutý blok .

Stejně jako šroubové kompresory jsou i tato zařízení vybavena velmi moderním ovládáním SIGMA CONTROL 2 vycházejím z průmyslového PC.

Výroba PET obalů

Pro tuto rostoucí oblast použití vyvinul KAESER KOMPRESSOREN zvláště hospodárné systémové řešení. Stanice SIGMA PET AIR se skládá z nízkotlakého stupně (šroubový kompresor, řídicí vzduch) a vysokotlakého stupně (dotlačovací kompresor, ofukovací vzduch) včetně chladivové sušičky. Jejími výhodami jsou příznivé pořizovací a provozní náklady stejně jako maximální provozní spolehlivost.

screw compressors

rotary blowers

Přetlak a vakuum

Dmychadla s rotačními písty KAESER s OMEGA PROFILem se používají v oblasti přetlaku a vakua, například při sušení, odvětrávání čiřicích nádrží, dopravě práškových nebo zrnitých materiálů, čištění odsáváním, kontrole a balení.

Stlačený vzduch pro lodní dopravu

KAESER KOMPRESSOREN dodává také program stlačeného vzduchu odsouhlasený speciálně pro potřeby námořních uživatelů. Šroubové kompresory slouží kupříkladu k výrobě pracovního vzduchu, dodávají stlačený vzduch pro speciální použití jako produkce dusíku. Kromě toho dochází k použití dmychadel s rotujícími písty k úpravě odpadní vody na velkých lodích pro okružní plavby.

Mobilair diesel-driven compressors

Stavby tunelů a ochrana vod

Naftovými motory poháněné stavební kompresory Mobilair jsou právě tak hospodárné jako všestranně využitelné. Slouží například pro zásobování stlačeným vzduchem při stavbě tunelů (mj. v patním tunelu Gotthard) nebo při ochraně vod k rychlému a spolehlivému vytvoření olejových záchytných norných stěn stlačeným vzduchem v přístavech.

 
KAESER home Sitemap
Více informací
Informační materiál
Sada nástrojů

ico_contactNapište nám

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Vysvětlení ochrany dat, KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., info.czech@kaeser.com