Produkty a řešení Služby Služby přes internet Brožury Reference O nás Kontakty Rádce Zprávy KAESER Kariéra
 
  Kompresory
  Rotační šroubové kompresory
  Suchoběžné šroubové kompresory
  Pístové kompresory
Úprava stlačeného vzduchu
    Sušení
    Filtrace
    Systémy stabilizace tlaku DHS
    Vzdušník
    Kondenzátová technika
  Ovládání
  Šroubová zařízení pro výrobu vakua
  Dmychadla
  Mobilní kompresory
  Nářadí a příslušenství
  Originální součástky KAESER
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Užívané kompresory
  Industry 4.0
 
  

Úprava stlačeného vzduchu

 

Dle způsobu  použití je potřeba získávat vysušený, vyčištěný nebo zcela sterilní vzduch. Pomocí výrobků KAESER získáte kvalitní stlačený vzduch, jehož hodnoty znečištění leží pod hranicí měřitelnosti.

Jakou úpravu stlačeného vzduchu potřebujete právě vy? Pokud nenaleznete odpověď na tuto otázku na našich stránkách, kontaktujte nás a nechte si poradit od našich specialistů.

Vysoušení

Kompresorem nasávaný atmosférický vzduch je směs plynů, která vždy obsahuje také vodní páru. Schopnost vzduchu pohlcovat vodu však kolísá, je závislá především na teplotě. Stoupá-li teplota vzduchu – jako při stlačování v kompresoru – pak stoupá také schopnost pohlcovat vodní páru. Teprve během nutného zpětného ochlazení stlačeného vzduchu voda kondenzuje. V připojeném cyklónovém odlučovači nebo ve vzdušníku je pak tento kondenzát odloučen. Potom je však tlakový vzduch ještě stále na 100% nasycený vodní párou. Jeho dalším ochlazením se proto vyskytují ještě značná množství kondenzátu v síti trubkového vedení a na místech spotřeby. Bez dodatečného sušení tlakového vzduchu se proto nelze vyhnout provozním poruchám, přerušení výroby stejně jako nákladným údržbovým a opravárenským pracem.

Filtrace

V každém kubickém metru okolního vzduchu nasává kompresor v průměru až 190 milionů částic nečistot, částice uhlovodíku, viry a bakterie. V samotném kompresoru se nechají vyfiltrovat jen větší částice nečistot ze vzduchu pro stlačování. Velkou část těchto nečistot obsahuje i stlačený vzduch. Pečlivá úprava stlačeného vzduchu je proto ve většině případů nutná. Čistý stlačený vzduch zaručuje bezporuchový provoz pneumatických strojů a řízení stejně jako dlouhou životnost pneumatického nářadí. Mimo to zůstávají vedení a ventily bez znečištění. Čistý tlakový vzduch proto snižuje náklady na údržbu, opravy a částečně i náklady na pořízení.

Uložení stlačeného vzduchu

Vzdušníky mají ve stanici tlakového vzduchu svým objemem pro uložení a regulaci velmi důležitou úlohu. Musejí vyrovnávat špičky spotřeby a často odlučovat kondenzát z tlakového vzduchu. Proto je velmi důležitá správná volba velikosti a spolehlivá ochrana proti korozi. Navíc musejí být kontrolní intervaly co nejdelší. Tyto požadavky prvotřídně splňují vzdušníky od firmy KAESER.

Systém regulace tlaku

Systémy úprav tlakového vzduchu jsou optimalizované pro určité průtokové rychlosti, které se při práci v zátěži nastavují na zadaný síťový tlak. Pokud po době klidu nebo nízké zátěži, během které byla síť bez tlaku, chybí tento odpor, hrozí nebezpečí, že bude sušička a filtr tlakovým vzduchem s příliš vysokou rychlostí proudění přímo „převálcovány“. Systémy regulace tlaku tomu spolehlivě zabraňují. Slouží tak nejen k zajištění bezchybné kvality stlačeného vzduchu, ale také zlepšují provozní spolehlivost a životnost komponentů nasazených k úpravě stlačeného vzduchu.

Technika kondenzátu

Při produkci stlačeného vzduchu vzniká kondenzát plynule. Je chemicky agresivní a obsahuje částice oleje stejně jako částečky nečistot (např. rez). Pokud není na všech sběrných místech spolehlivě odveden, působí kondenzát provozní poruchy a korozi v systému tlakového vzduchu. Podle zkušeností nepracují odvaděče řízené plovákem v delších časových obdobích zcela spolehlivě, zatímco pouze časově řízené odvaděče mohou způsobit ztráty tlaku. Naproti tomu jsou ideální odvaděče kondenzátu s elektronicky řízenou hladinou Odvaděč kondenzátu ECO DRAIN
Při výrobě stlačeného vzduchu je vznikající kondenzát podle provozních a okolních podmínek více nebo méně prostoupen nečistotami a olejem. Tyto škodlivé látky mohou zatížit životní prostředí. Aby byla dosažena voda "schopná odvodu", je nutná úprava kondenzátu odpovídající momentálnímu stavu zákonů (v Německu při přímém vypouštění Zákon o vodním hospodářství, při nepřímém odvodu ustanovení o odvádění odpadních vod). Tuto úlohu přebírají hospodárné systémy na úpravu kondenzátu AQUAMAT od KAESER KOMPRESSOREN. Ty zaručují, že budou spolehlivě dodrženy zákonné limity (pro uhlovodíky např. 10 resp. max. 20 mg/l).

 
KAESER home Sitemap
Více informací
Informační materiál
Sada nástrojů

ico_contactNapište nám

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Vysvětlení ochrany dat, KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., info.czech@kaeser.com